Tư vấn miễn phí : 0981828283

Đăng ký nhận thông tin

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CỦA ALLA ENGLISH

Tiếng anh cho KIDS

Trẻ em trong độ tuổi từ 6 -11 tuổi là giai đoạn lý tưởng để bắt đầu “gieo mầm” tiếng Anh. Theo học tại ALLA EDU, trẻ em không chỉ trải nghiệm môi trường học chuẩn quốc tế mà còn được phát triển toàn diện năng lực bản thân cùng kỹ năng mềm thông qua các giờ học sáng tạo.